easy:filecloud 


Webportal - Pålogging | Logon

 1. Go to | Gå til
  https://filecloud.easysolutions.no/

 2. Logg inn med ditt brukernavn og passord - normalt vil dette være din e-post adresse.
  Log on with your username and password, this is usually your email address.


Last opp filer via webportal | Upload files to the webportal

 1. Logg på webportalen 
  Log on to the webportal

 2. Gå inn på "My Files" mappen 
  Go to the "My Files" folder 3. Opprett de eventuelle mappene du trenger/ønsker
  Create the folder(s) you need

  1. Gå til "Folder Actions" og velg "New Folder"
   Go to "Folder Actions" and choose "New Folder"
  2. Skriv inn navnet du ønsker at mappen skal ha og trykk "Create" for å lage mappen
   Enter the folder name you wish and click "Create" to create the folder. 
 4. Last opp filene i de mappene du ønsker
  Upload files to a folder(s)

  1. Trykk på "Add Files" eller dra filene over fra en annen mappe.
   Press "Add Files" or drag and drop files from a separate folder.

    

  2. Upload status finner du nederst på siden
   Upload status on the bottom of page 5. Etter opplasting vises filen i webpanelet og lokalt dersom du har installert programmet på din maskin
  After the upload is complete the file will be visible in the webpanel and locally if you have the software installed on your computer. 
Dele filer | Share files 

 1. Marker filen / mappen du ønsker å dele
  Mark the file / folder you wish to share

 2. Trykk "Share"
  Click "Share" 
 3. Det opprettes en lenke du kan sende til mottakere; Share Link
  You will recieve a link which you can send to recipents; Share Link

 4. Om du ønsker å forandre innstillingene for delingen for denne filen, velg "Share Options".
  If you wish to change share settings for this file, click "Share Options".
 5. Her kan du sette innstillinger for
  Here you can select settings for:

  1. Utløpsdato på linken (1)
   Expiration date for the link

  2. Endre, dele, sende lenke til fildelingen (2) (6)
   Edit, share, send link to share

  3. Sette passord for tilgang eller invitere individuelle brukere og individuelle tilganger (3) (4)
   Require a password to access share or invite users with custom permissions

  4. Motta varsel om det skjer hendelser med den delte filen (nedlasting, endring, sletting) (5)
   Get a warning if something happens with the shared file (download, edit, deletion)

  5. Sende linken som i e-post til eksterne e-postadresser eller interne easy:cloud brukere (6)
   Send the link in an e-mail to external e-mails or internal easy:cloud users

  6.  

  7. Inviter ekstern bruker hvis den ikke allerede eksisterer
   Invite external user if it does not already exist

    

  8. Bekreft - Velg evt. å redigere e-post som sendes ut til brukeren
   Confirm invite - Edit the email to send to the user if desired

    

  9. Gjør eventuelle tilgangstilpasninger per bruker.
   Set permissions per user

   Noen tilganger inkluderer andre tilganger, se etter om andre alternativer hukes av når du velger en tilgang.

    

  10. Finish.
Administrere delte filer | Administer shared files

 1. Du kan se liste over dine delte filer ved å gå til "Shared by Me" i menyen på venstre side
  You can view a list over your shared files by clicking "Shared by Me" in the menu on the left 2. Her kan du administrere
  Here you can administer

  1. Tillatelser
   Permissions

  2. Slette delingen av filen
   Stop sharing the file

  3. Sende fil lenken i en e-post
   Send the link in an e-mail

  4. Se hvem som har gjort hva med filen
   View who has done what with the file


Din maskin - Synkroniser filer | Your computer - Synchronize files

Installasjon og førstegangsoppsett av klientprogram på din maskin | Installation and first-time setup of the client software on your computer

 1. Last ned klient
  Download the client
  https://www.getfilecloud.com/additional-downloads/

 2. Start installasjonen av programmet og restart maskinen din
  Start the installation of the software and restart your computer

 3. Start FileCloud og fyll inn feltene. "Server URL" være, legg merke til 's'-en;  https://filecloud.easysolutions.no
  Start FileCloud and fill in the fields. Note; Note the "s"; https://filecloud.easysolutions.no

  1. OLD CLIENT below

  2. NEW CLIENT below 4. Logg inn
  Log in

 5. Du kan finne synkroniseringsmappen under "Dokumenter\FileCloud" og i utforskeren
  You can find the newly added folder under "Documents\FileCloud" in the file explorer


Laste opp filer via programmet på din maskin | Upload files using the software on your computer

 1. Gå til FileCloud mappen
  Go to the FileCloud folder

 2. Gå inn på "My Files" mappen
  Go to "My Files"

 3. Lag de eventuelle mappene du trenger/ønsker
  Create the folder(s) you want

 4. Legg filene i de mappene du ønsker
  Place the files i the folder(s) you want

 5. Eksempel;
  Example;


Konflikt ved sync / Conflict for sync - Resolve

 


 

Klientprogrammet på din maskin - Hvor er det ? | Where can you find the client software?

Ved klokken - sammen med alle de andre "små" iconene burde du finne iconet for easy:filecloud
By pressing the arrow button on the bottom right of your screen you should find the icon for easy:filecloud

På Start menyen burde du finne iconet for easy:filecloud
You should also find the icon on your start menu

Fellesområder | Shared Folders

Noen får sine fellesområder automatisk tilgjengelig, andre må koble de opp. Dette avhenger av type løsning ditt selskap har valgt.
Some will have their shared folders automatically accessible while others have to connect manually. This depends on the solutions your company have chosen. 

Automatisk oppkoblet fellesområde | Automatically connected shared folder

Filene finner du under mappen
The files will be accessible under the folder

På web | On the web

På maskinen din | On your computerHar du ikke ovennevnte mapper, må du koble opp fellesområdene under "Network Folders", se under;
If you don't have access to the folders listed above you have to connect to the shared folder under "Network Folders", follow the guide below;

Aktiver synkronisering av fellesområder til din maskin | Activate Synchronization of shared areas on your computer

 1. Høyreklikk på "FileCloud" iconet og velg Settings
  Right click the "FileCloud" icon and click Settings
 2. Gå til Settings
  Go to settings
 3. Velg "Edit" på Network Folders
  Choose "Edit" on Network Folders
 4. Legg til fellesområde
  Add Shared Folder
 5. Følg stegene angitt, velg mappen du ønsker å synke (3), sett timeplan for sync (5), lagre mappen (6)
  Follow the steps in the picture, pick the folder you wish to sync (3), set schedule for sync (5), save the folder (6)

 6. Tillate sletting og flytting av filer fra klientprogrammet
  Allow deletion and moving of files from the client software

  1. Huk av som anvist (1)
   Select as shown (1)

  2. Bekreft dialogboksen (2)
   Accept the text-box (2)
   Hvis ikke denne kommer opp blir ikke funksjonen aktivert. Trykk eventuelt flere ganger, evt. start maskinen på nytt hvis dialogboksen ikke kommer opp.
   If the text box does not show nothing will happen, eventuelly try to click multiple times or restart your computer.
  3. og kjør en scan (3)
   Do a scan (3)

 7. Lukk Settings
  Close settings

Åpne fellesområdemappe(r) | Open shared folder(s)

På din egen maskin
On your own computer

Under mappen "Shared with Me" finner du en liste over firma- og delte mapper. Du vil kun ha tilgang til de mapper du har fått av IT ansvarlig i din bedrift eller easy:solutions.
In the folder "Shared with Me" you will find a list over company- and shared folders. You will be able to access the folders which the IT responsible in your company, or easy:solutions, have granted you access to.

 

I webkonsollet
In the webconsole

 

Drive - Network Drive

“VPN” Style Access via Drive Letter, ex; G:\

 

Installation and prerequisites

Follow specific requirements for your OS below

Windows

Mac

Mac with Apple CPU M1 and Big Sur 11.3+

Windows

Mac

Mac with Apple CPU M1 and Big Sur 11.3+

Download this file

https://filecloud.easysolutions.no/url/filecloudlongpathwindows

 

Open the file and accept all dialog boxes.

 

Verify if you have and older Mac or a new one, if new, see the purple table to the right.

Verify your version of Mac OS and Processor Chipset
Is it M1 or Intel ?

If M1 and / or your OS is 11.3 or newer, see below.

Install the software as described here

https://www.getfilecloud.com/supportdocs/display/cloud/Installing+FileCloud+Drive

 

Install the software as described here

https://www.getfilecloud.com/supportdocs/display/cloud/How+to+install+FileCloud+MacDrive

 

Install the software as described here

 

Restart your computer after installation !

 

Set up

Enter URL and credentials

Server URL: https://filecloud.easysolutions.no
Account: Username sent in info-mail
Password: Password sent in info-mail

Recommended to set limit to UNLIMITED

Set a drive letter that does not conflict with exisiting drive letters

Enter URL and credentials

Server URL: https://filecloud.easysolutions.no
Account: Username sent in info-mail
Password: Password sent in info-mail

Recommended to set limit to UNLIMITED

Set a drive letter that does not conflict with exisiting drive letters

 

 

 

 

Ytterligere veiledning | Additional help

Finner du her | Accessible here; https://getfilecloud.com/supportdocs/display/cloud/Browsing+Folders

 

For ytterligere informasjon, se; lexit.no