Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Når du bruker easy:solutions' systemer er du automatisk beskyttet av alle lagene i easy:epp -pakken.

easy:epp er vår nye sikkerhetsløsning, også kalt Endpoint Protection Platform (eller «klientmaskin beskyttelsesløsning» på norsk). Slik at du kan holde deg et skritt foran avanserte, kjente og ukjente trusler.

...